معرفی چیلکـــ مارکتـــ

مـــا هستیـــم تا زیبـــــا بمانیـــد

زیبایی درنوع خود یکی از معیارهای سنجش انسان ها در جامعه وجوامع بشری بوده است‌ وتا حال حاضر جایگاه به سزایی در جهان دارد؛ازاین رو مجموعه بازرگانی پخش شادمان از سال 74 نسبت به پخش لوازم آرایشی پا به عرصه وجود نهاد.

از سال 82 با افزایش اجناس فیک وبی کیفیت باراه اندازی بخش بازرگانی نسبت به واردات مستقیم کالا از شرکت های سازنده وکارخانه های مربوطه درکشورهای گوناگون سعی کردیم که تمامی محصولات اصل را به دست هموطنانمان برسانیم.

ازسال 95باافزایش تولیدات داخل وحمایت از تولیدکنندگان داخلی برای بهبود صادرات کشورو ارز آوری با راه اندازی شعبه خود در کشور آذربایجان به این امر مهم جامعه عمل پوشاندیم.

حال بعد از سه دهه فعالیت بی وقفه با چالش جدید روبرو شده ایم خواسته ایی که شما عزیزان از مجموعه دارید ارتباط مستقیم وفروش مستقیم است؛ماآماده ایم این خواسته شمارا در هرکجای مهین عزیزمان که باشین باافتخار محصول با کیفیت واصل واورجینال رابه دست شما برسانیم.اکنون با راه اندازی فروشگاهی بابرند دیوور با وجود بیش از هزاران قلم ازاجناس گوناگون که از مراکز اصلی وکارخانه اصلی تهیه شده است درخدمت شما عزیزان باشمباشد که بااین امرمهم بتوانیم یاری گر شما سروران باشم..